Agrega

Çebitaş Grup bünyesindeki kum-taş ocaklarında en son teknolojiler kullanılarak Avrupa Birliği Konseyi’nin 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne göre üretim yapılmaktadır. Tesislerimiz, Fabrika Üretim Kontrol Belgesi ve diğer kalite belgelerine sahip olup, sürekli deney ve kontroller yapılarak fabrika üretim kontrolü (FPC) gerçekleştirilmektedir.

Ürün tipleri şunlardır:

0/4 mm Gf85 – f16 İnce Agrega
0/4 mm Gf85 – f3 İnce Agrega ( Yıkanmış )
4/11.2 mm Gc 80/20 – f1.5 İri Agrega
11.2/22.4 mm Gc 80/20 – f1.5 İri Agrega


Makroskopik açıdan bakıldığında bej, beyaz ve gri tonlarda sert ve yoğun bir kayaçtır. Yoğunluk olarak 2700 kg/m3 civarındadır. Ağırlıkça su emmeye bakıldığında kırmataşta % 0.4 ve % 0.7, kırmataş kumunda ise % 1.3 ve % 1.9 değerleri görülmektedir.

İnce-orta taneli homojen dokulu olup masif ve kompaktır. Kayacın yapılan deneylerde karbonat bileşiminde olduğu anlaşılmıştır.

Mikroskopik açıdan bakıldığında büyük çoğunlukla birincil mikritik kalsitler ile yaniden kristalleşerek karbonatlaşmış fosil kavkılarından oluşur. Az oranda kılcal çatlaklara yerleşmiş iri tanelenmiş ikincil kalsitler ile opak mineraller mineralojik bileşime eşlik eden diğer elemanlarıdır. Mikroskopik olarak gerek mikritik kalsitlerde gerekse de iri kristalize kalsitlerde herhangi bir alterasyon ya da bozulma olmamıştır.

Scroll to top